NEVELŐINK, A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓINK

Nevelőink: Végzettség, beosztás, tanított szakok

Mészáros Mária

Igazgató

Rajz
Elérhetőség:318/002,

Tálas László

Intézményegység vezető

Matematika; Fizika

Bódi Brigitta

Tanító, tanár

Magyar szak,

Osztályfőnök 5. oszt.

Brukner Lajosné

Tanár

Ének - zene

Csongrádi Béla

Tanár

Technika

Fehérné Szőke Erika

Tanító

Osztálytanító 4. oszt.

Gergely Sándorné

Tanár

Kémia

Dezső Csilla

Tanár

Biológia - Testnevelés

Kovács Zita

Tanító, Angol szakos tanár

Osztályfőnök 7. oszt.

Elérhetőség: 06 20 475 0989
E - mail: zita772@freemail.hu

Kovácsné Doma Ildikó

Tanító

Osztálytanító 3. oszt.

DÖK vezető

Maródi Kata

Tanár

Földrajz, Természetismeret, Erkölcstan

Muzamel Gyula

Tanár

Matematika-Fizika, Médiaismeret, Informatika

Paulovics Attila

Tanító

Testnevelés, Napközis nevelő

Sárai Gyöngyvér

Szociálpedagógus

Napközis nevelő, Történelem

Osztályfőnök 6. oszt

Szegedi Bernadett

Rajz

Szécsényiné Tálas Julianna

Tanító

Osztálytanító, 1. oszt.

Szmutkóné Szakács Nagdolna

Tanító

Osztálytanító 2. oszt.

Tálasné Nagy Judit

Tanító

Osztálytanító 2. oszt.

Tamasiné Tálas Melinda

Tanító

Osztálytanító, 1. oszt.

 

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink

Marosi Csilla

Iskolatitkár

Kissné Borgulya Beatrix

Mérnök informatikus, adminisztrátor

Tálas Károly

Karbantartó

Szabó Ilona

Takarító

Tompa Lászlóné

Takarító