TÁRGYI FELTÉTELEK

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalát a személyi és tárgyi feltételek határozzák meg. Úgy gondolom, hogy az iskolánkról első alkalommal készült honlapon képekben, rövid szöveggel tárgyi feltételeinket, nevelőinket és tanulóinkat mutatom be. Szeretném felkelteni a látogatók érdeklődését, hogy vajon ilyen feltételekkel rendelkező iskolában milyen tartalmi munka folyik.
Ha iskolánk aulájába lépnek csodálatos műalkotás fogadja Önöket. Törőcsik Jolán intarzia művész remekműve. Az alkotás az iskolaépület átadásának 10éves évfordulójára készült, mely intézményünk szimbóluma is lett. A művésznő munkájával az iskola és a község művészeti értékeinek gyarapítását szolgálta. Itt az aulában rendezzük iskolai ünnepségeinket, iskolagyűléseinket.


Tantermeink tágasak, világosak az alsó tagozaton a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően berendezettek. Falaikat a tanítást segítő szemléltető eszközök és a gyermekek munkái díszítik.

A számítástechnika teremben 9 géppel, 1 szerver géppel, nyomtatóval, szkennerrel és Internet hozzáféréssel rendelkezünk. A géptermet és felszerelését falunk és a környező települések érdeklődő lakosainak informatikai tudásának megalapozására és bővítésére, tanfolyamok szervezésére is használhatjuk.

Remélem a lap megjelenése után délutánonként is foglalt lesz minden gép és a gyerekek új ötletekkel szeretnék bővíttetni a lapot. Ők maguk is megpróbálkoznak egy-egy téma feldolgozásával.
A több mint 8000 kötetes könyvtárunkban gyermekirodalmi, valamint tanulást segítő kiadványok állnak a tanulók rendelkezésére. A pedagógusok munkáját pedagógiai szakirodalom segíti. A diákok elsősorban a tanórákhoz kapcsolódó kötelező és ajánlott irodalmat forgatják. A pedagógusok a tananyagot színesebbé tevő anyagokat és a neveléssel kapcsolatos szakirodalmat keresik. Könyvtárunk a tanórák megtartására is alkalmas, új asztalok, székek állnak a tanulók rendelkezésére. Az iskolai könyvtárunkba a berendezések nagy része pályázat útján került, mely az itt dolgozó kolléga lelkiismeretes munkáját tükrözi.

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez az idegen nyelv oktatására. Tanulóink korszerűen felszerelt nyelvi laborban tanulnak.

A testnevelés órákat jó idő esetén a szabadban, az iskola udvarán. lévő sportpályán, más esetben a tornateremben tartjuk. A mindennapos testmozgást a tornateremben, a salakpályán és az iskolai alapítványunk segítsége által megépítetett játszótéren biztosítjuk tanulóink számára.